نداشتن اعتماد به نفس مهم‌ترین عامل بازدارنده برای تحقق اهداف و آرزوهایتان هستند.

  • آموزش رفع خجولی و صحبت کردن در جمع بدون نگرانی و استرس
  • غلبه بر افکار و باورهای منفی و روش های افزایش خودباوری و اعتماد به نفس
  • روش‌های دستیابی به اهداف و برنامه‌ها بدون ترس، شک و تردید
  • رهایی از بحران‌هایی که بر اثر کمبود اعتماد به نفس با آن مواجه می‌شوید
  • شناخت قانون آهنربای موفقیت و تکنیک استفاده از آن در کار و زندگی
  • رهایی از شر افکار و باورهای بازدارنده و روش برنامه‌ریزی افراد موفق
  • شناخت هفت قانون اصلی برای افزایش قدرت نفوذ کلام و تاثیرگذاری بیشتر

کتاب الکترونیکی

استراتژی‌های  قدرتمند برای توقف دائمیِ افکار منفی

افکار منفی می‌توانند تمامی قسمت‌های زندگی ما را تحت تاثیر قرار دهند و روند زندگی را کند و سخت کنند.

در واقع مانعی برای حرکت‌های مهم زندگی هستند.

باید بدانیم که کنترل افکار منفی مهارتی است که به راحتی می‌توان آن را آموخت و تمامی محدودیت‌های خودساخته‌ی ذهنتان را از بین ببرید.

بخواهید که از معرض تفکرات منفی در آمده و با افکار مثبت و آنچه خواهانش هستید را به دست آورید، هر آنچه را در دنیای بیرون طلب می‌کنید، ابتدا در ذهن خود بسازید و بعد آن را در واقعیت تحقق بخشید.

خود را غرق در زمان حال کنید، از تمامی تفکرات منفی خود اطلاع کافی بیابید سپس به مقابله با آن اقدام کنید.

ذهن خود را برای دیدن دنیای شفاف، پاک کنید.

کلید و رمز موفقیت شما در این زمینه، تمرکز است…یاد بگیرید چگونه متمرکز شوید…